Загальні умови обслу...

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Ця Угода укладається між:

1) 2bro.biz

2) і будь-яка особа чи корпорація, фізична чи професійна, приватна чи державна особа, яка бажає отримати одну або кілька послуг від 2bro.biz, і надалі називається «Клієнт».

ВИЗНАЧЕННЯ:
Клієнт:
Особа або корпорація, підписуючи загальні та конкретні умови Угоди 2bro.biz у зв’язку з будь-якою Службою, придбаною у 2bro.biz.
Ідентифікатор клієнта:
Обліковий запис клієнта для будь-якої послуги, придбаної у 2bro.biz та надає доступ до
інтерфейс управління.
Діагностична:
Дослідження, проведені 2bro.biz на прохання Замовника, щоб виявити проблему несправності Сервісу.
Документація:
2bro.biz надає своєму Замовнику набір інструментів та документації, доступних на веб-сайті 2bro.biz.
Послуги управління:
Конкретна послуга, що виконується 2bro.biz за бажанням Замовника та виставляється рахунку Замовнику.
Інцидент:
Проблема або несправність, що виникли зі Службою та відповідальністю 2bro.biz. Нижче розглянуті проблеми, за які несе відповідальність 2bro.biz: матеріали, мережа, електричні проблеми …
Інтерфейс управління:
Простір “Менеджера”, доступний Замовнику на веб-сайті 2bro.biz після ідентифікації
ввівши ідентифікатор клієнта та відповідний пароль.
2bro.biz Сайт:
Веб-сайт 2bro.biz доступний за адресою https://2bro.biz/
Особисті дані:
Прізвище, ім’я, ім’я телефону, номер телефону, адреса, адреса електронної пошти та вся інша інформація, розкрита Замовником під час відносин з 2bro.biz. Також включена інформація, яка може бути передана 2bro.biz судовим органам.
Сервіс:
Означає всі послуги, що надаються 2bro.biz відповідно до Угод про обслуговування, укладених Замовником.
Технічна підтримка:
Департамент, відповідальний за консультації замовника щодо встановлення та використання
Служба, надаючи необхідну документацію.

РОЗДІЛ 1: МЕТА
Замовник визнає, що перевірив відповідність Сервісу своїм потребам та отримав від 2bro.biz всю інформацію та поради, необхідні для укладення цього договору вміло та охоче. Метою цієї Угоди є визначення технічних умов угоди 2bro.biz із Замовником.
Ці Загальні положення та умови надання послуг, до яких будуть додані, за необхідності, конкретні умови та / або графіки, запропоновані 2bro.biz, застосовуються за винятком усіх інших умов, включаючи умови та умови Клієнта, на всі замовлення Замовника Сервісу від 2bro.biz. Послуги, що пропонуються безкоштовно, також регулюються цими Загальними умовами обслуговування.

РОЗДІЛ 2: ОБОВ’ЯЗКИ 2bro.biz
2bro.biz погоджується використовувати всю належну обережність та належну відправлення для надання якісного Сервісу відповідно до професійних стандартів та сучасного рівня. 2bro.biz має лише зобов’язання щодо засобів.

РОЗДІЛ 3: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 2bro.biz
2bro.biz не несе відповідальності за описаних нижче обставин:
Якщо виконання цієї Угоди або будь-якого з зобов’язань 2bro.biz за такою Угодою заборонено, обмежено або порушено через пожежу, вибух, вихід з ладу в електромережі, обвал об’єктів, епідемію, землетрус, повінь, відключення електроенергії, війна, ембарго, статут, заборона, прохання чи вимога уряду, страйк, бойкот, відкликання дозволу оператора телекомунікацій або будь-які інші обставини, що перевищують 2Bro розумний контроль .biz (“Форс-мажор”), а потім 2bro.biz за умови негайного повідомлення Клієнта звільняється від виконання своїх зобов’язань у межах цієї неможливості діяти, обмежуватись або порушувати, і Клієнт також звільняється від виконання своїх зобов’язань у тій мірі, в якій його зобов’язання стосуються виконання зобов’язань, таким чином заборонених, обмежених чи порушених, за умови, якщо така Сторона постраждала, використовуючи всі можливі зусилля, щоб уникнути або пом’якшити таке невиконання, і обидві Сторони, що діють негайно, як тільки такі причини припиняють своє існування або ліквідуються. Сторона, постраждала від події форс-мажору, регулярно інформує іншу Сторону електронною поштою про прогноз усунення такої події форс-мажору або відновлення після неї.
Якщо наслідки цього мажору триватимуть більше ніж тридцять (30) днів, станом на дату повідомлення про таку подію від однієї сторони до іншої, Договір може бути розірвано як правило, на вимогу одного з Сторони, не маючи права на компенсацію за будь-яку з них.
Або 2bro.biz не несе відповідальності за Клієнта, наприклад:

1) погіршення роботи заявки;

2) нецільове використання терміналів Замовником або його клієнтою, помилка, недбалість, упущення або невиконання з його боку або недотримання наданих порад;

3) розголошення або незаконне використання пароля, конфіденційно наданого Клієнту, помилка, недбалість чи бездіяльність третьої сторони, щодо якої 2bro.biz не має повноважень щодо контролю чи нагляду;

4) запит про тимчасове або постійне переривання Служби від компетентного адміністративного чи судового органу або за повідомленням третьої сторони; або

5) повне або часткове знищення інформації, що передається або зберігається внаслідок помилок, що прямо чи опосередковано приписуються Замовнику.

Замовник визнає, що 2bro.biz уповноважує інших користувачів Сервісу встановлювати свої веб-сайти та сервери в його установах. 2bro.biz ні в якому разі не несе відповідальності за збитки, витрати або збитки, завдані Замовником (або його власним клієнтам) і спричинені актом, матеріалом або недіянням іншого користувача Користувача Сервісу, відповідальністю 2bro.biz у договорі , у деліктній відповідальності (включаючи недбалість) або статутом або іншим чином, Замовнику (або його власним клієнтам) стосовно виконання або невиконання, якщо це застосовно, будь-якого зобов’язання, створеного за цією Угодою, стосовно будь-якої претензії, мають бути обмеженими і не повинні в сукупності перевищувати загальну суму комісійних платежів, сплачених Клієнтом 2bro.biz за цією Угодою за три- (3-) місячний період, що безпосередньо передує даті, коли претензія зросла. Ні в якому разі 2bro.biz не несе відповідальності за втрачені прибутки або будь-які особливі, непрямі, наслідкові, випадкові або каральні збитки.
2bro.biz не пропонує резервного копіювання розміщених даних. Тому Клієнт несе відповідальність вжити всіх необхідних заходів для резервного копіювання своїх даних у разі втрати чи погіршення таких даних з будь-якої причини, включаючи причини, які не чітко зазначені в цьому Договорі.

РОЗДІЛ 4: ОБОВ’ЯЗКИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА
Замовник погоджується використовувати свої повноваження, повноваження та можливості для укладення цієї Угоди та виконання своїх зобов’язань, передбачених цим Договором. Замовник погоджується повідомити 2bro.biz свою точну та оновлену контактну інформацію при створенні облікового запису Клієнта та кожного разу, коли така інформація змінюється.
Замовник несе єдину і виключну відповідальність за паролі, необхідні для користування Сервісом. 2bro.biz не несе відповідальності за незаконне або шахрайське використання паролів, що надаються Клієнту. Надані паролі вважаються конфіденційними. Замовник несе виключну відповідальність за виключення 2bro.biz у разі виникнення будь-яких підозр у розголошенні наданих паролів, навмисно чи ні.
Клієнт сам несе всі наслідки несправності Сервісу внаслідок використання його персоналом або будь-якою іншою особою, якій Клієнт надав свій пароль (и). Замовник також несе всі наслідки, що виникають внаслідок втрати такого пароля.
Клієнт погоджується дотримуватися всіх чинних законодавчих та нормативних вимог, а конкретніше, тих, що стосуються програмного забезпечення, файлів, свободи та інтелектуальної власності, а також прав третіх осіб. Клієнт також погоджується зняти всі необхідні страхові поліси у відомого страхового страховика, щоб покрити всі збитки, завдані Клієнту у зв’язку з цією Угодою
або їх виконання.
Клієнт погоджується повідомити 2bro.biz протягом 48 годин про будь-які зміни в його ситуації та протягом 24 годин про втрачені паролі.
Щоразу, звертаючись до 2bro.biz, Замовник погоджується чітко описати свій запит відповідно до умов використання.

РОЗДІЛ 5: ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА
5.1. Інструменти та документація, надані 2bro.biz
2bro.biz надає Замовнику набір інструментів та документації, доступних за такими адресами:
https://2bro.biz/contactus/
https://2bro.biz/panel/

На цій сторінці також розміщена контактна інформація для зв’язку з персоналом 2bro.biz.
На цій же сторінці 2bro.biz робить доступними для свого Клієнта:

1) набір документації та технічних посібників, розроблений з метою кращого розуміння та полегшення використання Сервісу («Документація»);

2) засоби зв’язку для з’ясування стану об’єктів 2bro.biz;

3) контактна інформація для отримання технічної підтримки 2bro.biz;

4) контактна інформація управління об’єктів для отримання додаткових послуг (управління об’єктами, конкретні втручання …), які будуть виставлятися окремо.

Попередні перевірки:
У разі несправності Сервісу, замовник зобов’язаний ознайомитися з Документацією та виконати технічні випробування, запропоновані 2bro.biz.
Якщо проблема, пов’язана з несправністю, зберігається, Замовник несе відповідальність повідомляти про Випадок на 2bro.biz.
5.2. Процедура повідомлення про випадки:
Для того, щоб повідомити про інцидент, Клієнт заповнює на веб-сайті форму, розроблену для таких цілей, а потім переходить до Інтерфейсу управління Клієнта, де можна знайти раніше квитки на електронні обміни між Замовником та 2bro.biz. Замовник відкриває запит на підтримку та намагається надати якомога більше інформації про проблему, що виникає, щоб допомогти у діагностиці. З цією метою Замовник прямо уповноважує 2bro.biz та його персонал підключатися до Служби Клієнта та виконувати будь-які операції, необхідні у зв’язку з Діагностикою, щодо обладнання та програмного забезпечення. 2bro.biz залишає за собою право відхилити будь-яке втручання з цього приводу, якщо 2bro.biz помітить у своїх дослідницьких роботах, що Замовник використовує Сервіс з порушенням Загальних та спеціальних положень та умов 2bro.biz або чинних законів та правил. Всі обміни між сторонами, а особливо електронні біржі, повинні відображати згоду Замовника на втручання 2bro.biz.
5.3. Поглинання інцидентів та розвиток діагностики

2bro.biz повинен у зв’язку з процедурою повідомлення про випадки проводити діагностику з метою визначення походження та причини несправності. Якщо під час діагностичного процесу 2bro.biz прийшов до висновку, що несправність – це інцидент, а саме, що це проблема, відповідальність якої 2bro.biz, витрати, пов’язані з діагностичним процесом, повністю покриваються 2bro.biz відповідно з умовами та умовами Угоди, що застосовуються до Сервісу. Замовник погоджується уникати використання служби технічної підтримки зловживань. 2bro.biz залишає за собою право відмовитись відповісти на претензії Замовника, якщо поведінка Замовника або частота звернень можуть порушити нормальну роботу служби технічної підтримки.
5.4. Вирішення несправності
В кінці Діагностики 2bro.biz повідомляє Замовника про причину несправності та вказує, які технічні рішення будуть використані для вирішення виниклої проблеми. Як було зазначено раніше, 2bro.biz має лише зобов’язання щодо засобів.

РОЗДІЛ 6: СТРОЙНІСТЬ ТА ПОНОВНЕННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ
6.1. Термін
Договір триває термін, обраний, коли було замовлено Сервіс.
6.2. Поновлення сервісу
2bro.biz, можливо, не може поновити Сервіс після закінчення терміну. 2bro.biz докладе всіх зусиль, щоб заздалегідь повідомити Замовника про це та видалити всі дані, що зберігаються Клієнтом у Сервісі. Клієнт погоджується повернути всі свої дані до закінчення терміну обслуговування.
РОЗДІЛ 7: ПРЕКРЮЧЕННЯ, ОБМЕЖЕННЯ ТА ПРИСТАНОВАННЯ СЛУЖБИ
Порушення Клієнтом своїх зобов’язань, визначених цим Договором, включаючи всі дії, спеціально заборонені під час використання послуг 2bro.biz та / або будь-якого контенту, спеціально забороненого при використанні послуг 2bro.biz, та / або може призвести до цивільного та / або кримінального відповідальність та / або, що може зашкодити права третьої сторони, породжує право 2bro.biz негайно відключити кабель та / або перервати послуги Клієнта без будь-якого попереднього вимоги та негайно припинити Сервіс, як правильно, без шкоди для будь-яких інших збитків 2bro.biz може мати право на вимогу.
Після закінчення терміну служби, з будь-якої причини 2bro.biz повністю видаляє всі файли на Сервісі Клієнта. 2bro.biz залишає за собою право обмежувати, обмежувати або призупиняти свої послуги без попереднього повідомлення або відшкодування збитків, якщо виявиться, що Замовник використовує надані послуги для будь-якої діяльності, яка порушує умови Угоди з 2bro.biz або цілі Сервісу.
Послуга також може бути обмежена, обмежена або призупинена, коли конкретні умови та умови, що застосовуються до типу Сервісу, запропонованого 2bro.biz, передбачають такі санкції у разі порушення.
Заходи щодо обмеження, обмеження або призупинення завжди вживаються відповідно до серйозності чи повторності порушень і повинні ґрунтуватися на характері таких порушень.
Замовник заздалегідь погоджується, що 2bro.biz може обмежити, обмежити або призупинити запропоновану послугу, якщо 2bro.biz отримає повідомлення з цього приводу від компетентного адміністративного, арбітражного чи судового органу відповідно до чинного законодавства.
Будь-яка Сторона може розірвати Угоду, як право, так і без відшкодування збитків у разі події форс-мажору тривалістю понад тридцять (30) днів.
2bro.biz залишає за собою право перервати обслуговування Клієнта, якщо така Служба загрожує підтримці безпеки або стабільності на хостинговій платформі 2bro.biz. 2bro.biz, наскільки це можливо, попередньо повідомляє Замовника щодо такої перерви.
2bro.biz залишає за собою право перервати Сервіс, за необхідності, для технічних втручань, спрямованих на покращення його діяльності, або для процедур технічного обслуговування в межах прийнятих кращих практик галузі, коли це можливо.
РОЗДІЛ 8: УМОВИ РОБОТИ
Клієнт підтверджує, що коливання пропускної здатності та проблеми з провайдером доступу можуть спричинити розрив у послугах, наданих 2bro.biz, який він не зможе вирішити.
Однак Сервіс обмежується, обмежується або призупиняється правом 2bro.biz:
• якщо здається, що Замовник використовує надані послуги для будь-якої діяльності, яка не відповідає цим Загальним умовам;
• відповідно до діючих Специфічних умов та умов;
• якщо 2bro.biz отримає повідомлення з цього приводу від компетентного адміністративного, арбітражного чи судового органу відповідно до відповідних законів чи третьої сторони;
• якщо контактна інформація в обліковому записі Клієнта здається неправдивою, неточною або застарілою.
РОЗДІЛ 9: ІНФОРМАЦІЯ КЛІЄНТІВ та ВІДПОВІДЬ СЛУЖБИ
Замовник визнає, що перевірив відповідність матеріалів та Сервісу своїм потребам та отримав від 2bro.biz всю інформацію
та поради, необхідні для свідомого укладення цієї угоди.
2bro.biz залишає за собою право контролювати дотримання умов використання Сервісу.
РОЗДІЛ 10: ТОЛЕРАНТНІСТЬ
Той факт, що 2bro.biz не посилається на один із Загальних умов та умов обслуговування та / або допускає порушення іншою Стороною будь-якого з зобов’язань, передбачених цим Договором, не може розглядатися як відмова від використання в майбутньому будь-якого з цих Умов та Умови.
РОЗДІЛ 11: ОСОБИСТІ ДАНІ
2bro.biz нагадує Клієнту, що, надаючи Послугу Замовнику, 2bro.biz може зберігати деякі особисті дані Замовника відповідно до його регуляторних та судових зобов’язань. Інформацію, таку як “прізвище, ім’я, поштова адреса, адреса електронної пошти, номери телефонів та адреси IP-з’єднання”, 2bro.biz зберігається протягом усього Терміну (як визначено у розділі 6.1 ) Договору і до через дванадцять (12) місяців після закінчення терміну служби.
Дані, передані Замовником, зберігаються до тих пір, поки вони вважаються необхідними для доказів. За винятком випадків, передбачених Специфічними умовами та умовами, 2bro.biz не розголошує та не продає персональні дані Замовника.

Клієнт погоджується з тим, що його / його персональні дані можуть зберігатись, обробляти та передавати 2bro.biz своїм філіалам, які мають доступ до таких даних лише для того, щоб виконувати найважливіші функції надання Сервісу, все в суворій відповідності до права на конфіденційність замовника.
Замовник також визнає, що 2bro.biz може передавати інформацію Замовника на вимогу адміністративних, регуляторних чи судових органів.
РОЗДІЛ 12: ЗМІНИ
Загальні та конкретні умови в Інтернеті мають перевагу перед друкованими Загальними та конкретними умовами та умовами. Сторони погоджуються, що 2bro.biz, як правило, може внести зміни до своєї Послуги, просто повідомивши Замовника через Інтернет-повідомлення та / або змінивши Загальні положення та умови в Інтернеті. Будь-яка запропонована поправка чи впровадження нових опцій розміщується в Інтернеті на веб-сайті 2bro.biz (https://2bro.biz) або надсилається Замовником електронною поштою. Незважаючи на положення розділу 7, Замовник має право розірвати Договір протягом тридцяти (30) днів з дати набуття чинності такими змінами.
РОЗДІЛ 13: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
13.1 Роздільність
Недійсність одного із положень Договору про надання послуг, укладеного з 2bro.biz, особливо відповідно до закону чи постанови, або в результаті остаточного рішення суду компетентної юрисдикції, не може визнати недійсними інші положення такої Угоди про надання послуг. , яка залишиться в повній силі та ефекті.
Сторони в таких випадках, наскільки це можливо, замінюють недійсне положення дійсним положенням, що відповідає духу та об’єкту умов Угоди.
13.2 Рубрики
Заголовки розділу Угоди вставляються виключно для довідкових цілей і не мають жодної договірної цінності та якогось конкретного значення.
13.3 Конкретні умови та розклади
Конкретні умови та перспективні розклади включені шляхом посилання в Загальні умови надання послуг і обов’язково мають побічні випадки. Поєднання всіх цих документів надалі позначається як “Загальні умови”.
Замовник може ознайомитись на веб-сайті 2bro.biz з усіма документами, включеними посиланням на цю Угоду. Такі документи підлягають змінам чи оновленням.
13.4. Зв’язок
Дата та час сервера 2bro.biz посилаються на докази обміну інформацією електронною поштою між Сторонами. Така інформація зберігається 2bro.biz протягом усього Терміну (як визначено в розділі 6.1) договірних відносин між Сторонами.
Усі повідомлення, повідомлення та вимоги, передбачені Загальними умовами та умовами, вважаються дійсно доставленими.
14 ПОВЕРНЕННЯ
14.1 Загальне

Повернення коштів може бути здійснено лише в тому випадку, якщо будь-яка стаття Загальних положень та умов обслуговування не була порушена. У цьому випадку 2bro.biz зобов’язується повернути лише кошти протягом повних місяців невикористаних послуг з дати реєстрації послуги.
14.2 Реєстрація / повернення доменного імені

Повернення зареєстрованих доменів неможливо, оскільки власні доменні імена клієнта, які були / були придбані, і він може перенести його в інше місце або залишити за допомогою 2bro.biz для подальшого управління.
У разі міграції доменного імені 2bro.biz зобов’язується надати клієнту всю необхідну інформацію для передачі домену, лише якщо клієнт не має негативного сальдо на своєму рахунку.
14.3 Спільний хостинг

У разі відшкодування за План спільного хостингу плата за реєстрацію домену буде взята із вартості відшкодування. Якщо вартість відшкодування буде негативною (через виключення плати за реєстрацію домену), 2bro.biz не надасть жодного відшкодування, і клієнт не сплатить від’ємне сальдо.

Back to Top


2024 © 2bro Hosting. Powered by 2Bro.
Terms Of Services